Upisi

Prijave za upis djece u narednu pedagošku godinu zaprimaju se tijekom mjeseca svibnja (od 1. do 31. svibnja). Za upis djeteta u vrtić potrebno je ispuniti ZAHTJEV ZA UPIS (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranici). Popunjeni i potpisani zahtjev predaje se u tajništvo OŠ (od 8.00 do 15.00 sati). Nepotpuni, kao i zahtjevi zaprimljeni nakon roka za predaju neće se razmatrati.
Zahtjevu za upis djeteta potrebno je priložiti i:

1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih
2. uvjerenje o mjestu prebivališta (original)
3. domovnicu
4. preslike osobnih iskaznica roditelja
5. dokumentaciju vezanu za zdravstveno i psihofizičko stanje djeteta (ako dijete ima posebne zdravstvene ili razvojne potrebe)

Po predaji zahtjeva i cjelokupne dokumentacije, roditelji su obvezni dogovoriti termin inicijalnog razgovora sa stručnim suradnikom logopedom na broj telefona 099/829-5836 (do 31. svibnja). Prije razgovora, potrebno je ispuniti OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranici) koji je sastavni dio upisnog postupka i roditelj ga ispunjenog donosi na dogovoreni termin razgovora i predaje stručnom suradniku. Inicijalni razgovor sastavni je dio upisnog postupka s ciljem upoznavanja psihofizičkog razvoja djeteta na temelju procjene roditelja, priložene dokumentacije i zapažanja stručnog suradnika o ponašanju djeteta tijekom razgovora (na razgovor treba doći i dijete).

Na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora s roditeljima, Odgojiteljsko vijeće donosi Odluku o prijemu djece do 10. lipnja svake godine. Odluka o rezultatima upisa, kao i informacija o terminu održavanja sastanka za roditelje novoupisane djece bit će dostupne od 15. lipnja na ulaznom prostoru DV i web stranici općine. Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem Ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem između 1. do 15 srpnja.

Prije uključivanja djeteta u vrtić, roditelj je obvezan dostaviti liječničku potvrdu, odnosno potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u DV (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranici) te obaviti razgovor sa stručnim suradnikom pedagogom u mjesecu kolovozu (od 22. kolovoza), dogovorom na tel. 049/227-968.
Naknadni upisi mogući su tijekom godine, prema listi čekanja, ukoliko dođe do ispisivanja djece te se ukaže slobodno mjesto.

Prilozi:

Zahtjev za upis djeteta
Obrazac za inicijalni razgovor
Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu

 

Rezultate Natječaja za upis djece u vtrić za 2017./18. možete preuzeti OVDJE !