Sanaciju klizišta u Kozjaku Začretskom i dovršetak izgradnje nogostupa u Pustodolu Začretskom

Općina Sveti Križ Začretje nastavlja sa realizacijom investicija izgradnje i unaprjeđenja komunalne infrastrukture na svojem području.  Od najvećih investicija možemo izdvojiti sanaciju klizišta u Kozjaku Začretskom i dovršetak izgradnje nogostupa  u Pustodolu Začretskom – naselje Puhakovec. Sanacijom klizišta na cesti koja spaja naselja Kozjak Začretski i Komor Začretski omogućeno je nesmetano odvijanje prometa na predmetnoj dionici. Uz sve to riješeno je „usko grlo“ na prometnici na način da je u samom zavoju proširena cesta čime su se stvorili uvjeti za prometovanje većih vozila poput autobusa. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Krapinsko-zagorske županije realizirana je investicija izgradnje nogostupa u Pustodolu Začretskom.  Ova investicija izvodi se fazno već dvije godine, a u konačnici će rezultirati uređenom pješačkom stazom koja će povezivati naselja Pustodol Začretski i Štrucljevo.