Dječji vrtić – Aktivnosti u listopadu – skupina Ježeki

2. – 6.10. – Dječji tjedan, posjet načelniku, aktivnost „zagrli drvo“
„Zagledaj se duboko, duboko u prirodu i tada ćeš sve bolje razumijeti.“ Albert Einstein
Djeca trebaju kretanje kako bi iskusila svoje tijelo i njegove granice. To se najbolje postiže istraživanjem okoline, primjerice penjanjem na stablo, balansiranjem, preskakivanjem. Vježbe potiču suradnju lijeve i desne polovice mozga, a ta je suradnja važna za vid, sluh i razumijevanje.
9. – 13.10. Bučijada
16. – 19.10. Dani kruha, posjet muzeju „Žitnica“
Bučijada i modeliranje tijestom omogućili su djeci da slobodno stupaju u interakciju s multisenzoričkim okruženjem, istražujući oblik, veličinu, strukturu, boju i miris.
23. – 27.10. Kalendar
26.10. Posjet knjižnici
Posjet knjižnici uvelike je utjecao na razvoj dječje simboličke igre koja je postajala sve kompleksnija i tematski razrađenija.Tijekom realizacije svih aktivnosti u listopadu, otvara se prostor za bolje razumijevanje djece i procesa njihova učenja.

Tekst: Tatjana Tušek
Fotografije: Tatjana Tušek, Jelena Grozaj, Ljiljana Mlinarić