Obavijest sportskim udrugama s područja Općine Sveti Križ Začretje

ZAJEDNICA SPORTSKIH
UDRUGA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Sveti Križ Začretje, 12.01.2018.

O B A V I J E S T
sportskim udrugama koje su sa Zajednicom sportskih udruga Općine Sveti Križ Začretje u 2017. godini sklopile ugovor o financiranju programa ili projekata iz proračuna Općine

Sportske udruge koje su sukladno provedenom Javnom natječaju za financiranje programa ili projekata udruga sa Zajednicom sportskih udruga Općine Sveti Križ Začretje sklopile Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta u 2017. godini dužne su, sukladno članku 5. navedenog ugovora, a s ciljem kontrole namjenskog korištenja sredstava Općini dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta na sljedećim obrascima:
a) Opisni izvještaj (obrazac možete preuzeti OVDJE)
b) Financijski izvještaj (obrazac možete preuzeti OVDJE)
c) Priloge:
• za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode
• za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća
• ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.
• Priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih
aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacija, Izvješće o izvršenju programa rada i dr.)
Traženo molimo dostaviti u tiskanom obliku do 30.01.2018. godine.