Nova Svetokriška haiku nagrada

Svetokriška pjesnička scena može se pohvaliti brojnim nagradama, a ovih je dana stigla još jedna i to za haiku pjesmu u organizaciji udruge „Tri rijeke“ iz Ivanić Grada. Radi se o udruzi koja izdaje časopis IRIS i nastoji povezati sve haiku pjesnike u Hrvatskoj te domaće haiku stvaralaštvo, a time i Hrvatsku, promovirati u svijetu. U tom cilju već niz godina organizira „Irisov mali natječaj“ koji je ove godine bio na temu međunarodnih putovanja. Pod sudačkom funkcijom haiku pjesnika Janka Dimnjakovića, prošle je godine bila prvonagrađena autorica Svetokrišćanka Nada Jačmenica. Nagradu je osvojila za haiku

japanskom kamerom

Francuz krade ljepote

Talijanima

 U znak zahvalnosti što su joj omogućili brojna međunarodna putovanja, ovaj haiku i nagradu naša je pjesnikinja posvetila svojim roditeljima, Mariji i Stjepanu Jačmenica.