Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke Općinskog vijeća KLASA: 940-01/18-01/02, URBROJ: 2197/04-01-18-5 od 27.03.2018. godine Općinski načelnik raspisao je Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnine. Natječaj možete preuzeti OVDJE.