Projekt Zeleno srce Zagorja

 

 

   

 

Naziv projekta:

Zeleno srce Zagorja (Ref.broj: K.K.06.3.1.07.0020)

Kratki opis projekta:

U projektu „Zeleno srce Zagorja“ educirat će se i informirati 100% stanovnika (14.206, DZS 2011) s područja općine Sveti Križ Začretje i općine Bedekovčina o održivom gospodarenju otpadom, o sprečavanju nastanka otpada odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, koje će se objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane Prijavitelja u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je izgraditi svijest građana s područja općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište.

U projektu će se provoditi jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom kojima će se izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Izradit će se letci, brošure, plakati, mrežna stranica, emitirat će se specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom. Dio aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom namijenjen je djeci radionice, edukativne slikovnice/bojanke, igrokaz i predstave. Izradit će se banneri za objavu na internetskim portalima i provesti medijska kampanja na društvenim mrežama o održivom gospodarenju otpadom. U sklopu projekta nagradit će se najbolji gradski odbor/četvrt/zgrada u praksama odvajanja otpadom.

Krajnji rezultat provedbe projekta je povećanje stope odvajanja pojedinih kategorija otpada, povećanje stope recikliranja i smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada i komunalnog otpada.

 

Ukupna vrijednost projekta:

588.624,54 kn

 

Iznos koji sufinancira EU (85%):

500.000,00 kn

 

Razdoblje provedbe projekta:
3.5.2018. – 3.1.2020.

 

Kontakt osoba:

Jasminka Lasić – v.d. Pročelnica

tel. 049 227 764

jasminka@sveti-kriz-zacretje.hr