Općina Sveti Križ Začretje povećava iznos za sufinanciranje udžbenika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 602-01/18-01/05
URBROJ: 2197/04-03-18-32
Sveti Križ Začretje, 09.07.2018.

 O b a v i j e s t

 

Općina Sveti Križ Začretje u školskoj godini 2018./2019., sufinancira nabavku školskih udžbenika za sve učenike s prebivalištem na području Općine Sveti Križ Začretje, koji su polaznici Osnovne škole Sveti Križ Začretje te osnovnih škola susjednih jedinica lokalne samouprave.

Za razliku od prijašnjih godina kada je iznos sufinanciranja za učenike od 1.-4. razreda iznosio 200,00 kuna, a za učenike od 5.-8. razreda 400,00 kuna,  ove godine iznos sufinanciranja za učenike od 1.-4. razreda iznosi 300,00 kuna, a za učenike od 5.-8. razreda 500,00 kuna.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje školskih udžbenika podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje zaključno do 03. rujna 2018. godine svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika možete preuzeti OVDJE !