Obavijest tvrtke Plinacro d.o.o. o ispuhivanju plina

Tvrtka Plinacro d.o.o. će u svrhu rekonstrukcije MRČ Zabok, dana 25. i 26. rujna 2018. godine vršiti ispuhivanje plina na području Općine Sveti Križ Začretje. Prvo ispuhivanje plina započeti će dana 25.09.2018. godine, ujutro u 07.00 sati na blokadno ispuhivačkoj stanici plinovoda DN 500 Rogatec-Zabok na BIS Sveti Križ Začretje i na MRČ Zabok. Predviđeno maksimalno trajanje ispuhivanja je oko 2 sata. Drugo ispuhivanje predviđeno je nakon završetka strojno-montažnih radova dana 26.09. sa trajanjem oko 2 sata. Ispuhivanje će obavljati stručni djelatnici tvrtke Plinacro d.o.o. operatera plinskog transportnog sustava, tvrtke u državnom vlasništvu zadužene za transport plina u Republici Hrvatskoj. Prilikom ispuhivanja plina doći će do stvaranja veće razine buke, no navedeni postupak je strogo kontrolirani te će se isti odvijati na maksimalno siguran način i za ljude i za okoliš.