Poziv na javnu raspravu – Vanjski plan zaštite i spašavanja (Terminal Pustodol, Crodux)

Krapinsko-zagorska županija u postupku je izrade Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera Crodux plin d.o.o.

Ovim putem poziva se zainteresirana i stručna javnost da se uključi javnu raspravu na prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera Crodux plin d.o.o.

Poziv na javnu raspravu pogledajte OVDJE!!