Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti

Temeljem Programa potpora male vrijednosti, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti -Mjera 2: Ustupanje IKT opreme na korištenje za potrebe poslovanja.

 Predmet Javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti s ciljem poboljšanja poslovne konkurentnosti poduzetnika kroz besplatno ustupanje IKT opreme poduzetnicima za potrebe njihovog poslovanja. Najniži iznos potpore iz Mjere 2 koji se može dodijeliti jednom korisniku za korištenje IKT opreme, preračunato na mjesečnu osnovu iznosi 150,00 HRK, dok najviši iznos, preračunato na mjesečnu osnovu iznosi 5.300,00 HRK.Potpore se dodjeljuju u nefinancijskom obliku putem besplatnog korištenja IKT opreme od strane zainteresiranih prihvatljivih korisnika. Prijave na Javni poziv podnose se Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije d.o.o. na propisanim obrascima (Zahtjev za ustupanje IKT opreme ZAH_IKT-18, Izjava o primljenim potporama male vrijednosti IZJ/18) putem:

–          e-maila na adresu tea@poduzetnickicentar-kzz.hr ili

–          poštom na adresu: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Frana Galovića 1B, 49000 Krapina.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE !

Obrazac izjava o koritenim potporama možete preuzeti OVDJE !

Program potpora male vrijednosti možete preuzeti OVDJE !

Navedeni obrasci koje je potrebno priložiti za prijavu na ovaj Javni poziv nalaze se u prilogu ovog e-maila. Prilažem Vam i Program te Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti gdje Vam se nalaze sve detaljne informacije.