Članovi Ski kluba STARS u Varaždinu

U četvrtak, 01.12.2022. članovi Ski kluba STARS prisustvovali su obilježavanju 40 godina rada Društva distrofičara, invalida celebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina. Suradnja Ski kluba STARS s Društvom traje pet godina. Prekrasno je bilo vidjeti s koliko radosti su članovi dočekani u Varaždinu, i koliko taj dolazak na snijeg i sanjkanje znači tim osobama. Preko dvijestotinjak članova i njihovih gostiju obilježili su uspješan rad društva. Članovi Ski kluba predali su prigodne poklone predsjedniku društva gospodinu Vujecu sa željom da i u narednim godinama društvo posjeti skijalište u Svetom Križu Začretju !