Izgradnja dječjeg vrtića u Sv. Križu Začretju

EU projekti

Kratki opis projekta

Realizacijom projekta omogućit će se rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece, koji će biti dostupan svim stanovnicima Općine. Osim izgradnje samog Dječjeg vrtića, uspostave institucije koja će upravljati njime te opremanjem potrebnom didaktičkom opremom, lokalnom stanovništvu omogućit će se pružanje kvalitetne usluge brige i odgoja djece. Posredno se smanjuje depopulacija područja, uspostavlja se kvalitetna socijalna infrastruktura, proširuje se spektar socijalnih usluga na području općine i županije. Direktan učinak projekta na djecu, koja su ciljna skupina bit će vidljiv u kvaliteti odgoja i obrazovanja, koji će se podići na najvišu razinu. Time će se omogućiti provođenje redovnog programa te dodatnih diversificiranih programa za djecu koja će biti smještena u vrtiće i djecu koja neće biti smještena u vrtić, ali će moći koristiti usluge obrazovnih aktivnosti (učenje stranog jezika, igraonice, sudjelovanje u zajedničkim projektima za zajednicu). Projektom se stvaraju uvjeti za dodatno zapošljavanje, a roditeljima će se omogućiti aktivno sudjelovanje na tržištu rada i obavljanje dodatnih aktivnosti dok su djeca u sustavu odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je izgradnja Dječjeg vrtića u Svetom Križu Začretju, kojim će biti osmišljena i pružena jedna nova usluga za djecu i mlade obitelji. Nova usluga odgovara potrebama lokalnog stanovništva. Rezultat projekta je izgrađen i opremljen Dječji vrtić za 66 djece sa 3 grupe – 1 jaslička i 2 vrtićke grupe. Bit će osnovana ustanova – dječji vrtić čiji je osnivač Općina Sveti Križ Začretje. U dječji vrtić će biti upisano 66-ero djece u prvoj godini rada vrtića te će se zaposliti 15 djelatnika.

Ukupna vrijednost projekta

14.417.572,21 HRK

Iznos koji sufinancira EU

7.439.499,99 (85%)

Razdoblje provedbe projekta

31. siječnja 2020. godine – 31. siječnja 2022. godine

Kontakt osoba za više informacija

Marko Kos, Općinski načelnik

Telefon: 049 227 764

Mail: info@sveti-kriz-zacretje.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr, stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr, te Internet stranicu Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. www.ruralnirazvoj.hr.