Prema tagu Melita Golub

Melita Golub govorit će u Europskom Parlamentu

Korisnica Centra i članica Udruge UZIPOP, Melita Golub  predstavljat će Specijalnu olimpijadu Hrvatske u Bruxellesu  kao jedna od govornica u Europskom Parlamentu  26 i 27. 11. 2013. godine. Ona je […]