Prema tagu stanovništvo

Popis stanovništva

Pozivamo sve zainteresirane osobe, koje bi u popisu sudjelovale kao popisivači ili kontrolori, da se jave na ispunjavanje Upitnika za prijavu popisivača i kontrolora (testiranje). Temeljem Zakona o Popisu stanovništva, […]