Prema tagu tatjana majdak

Fašnik u našoj Osnovnoj školi

Učenici viših razreda ponovno su uspješno sudjelovali u Fašniku. Ove godine zadane su bile okvirne teme: književnost, glazba i film (animirani i dječji)…. Svojom maštom i originalnim idejama prikazali su […]