Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretje

DVD Sveti Križ Začretje osnovano je 1884.g. Osnovali su ga ondašnji veleposjednici, među kojima je bio i barun Janko Vranyczany. Prvi Upravni odbor društva čine sljedeći članovi: Janko Vranyczany- predsjednik, Franjo Fizir – dopredsjednik, te članovi Slavoljub Davila, Maks Blumštajn, župnik Antun Hercelj i učitelj Ivan Bakliža. Nakon prvog vojvode (zapovjednika postrojbe) Janka baruna Vraniczanya osamnaest je godina tu važnu službu obavljao tadašnji dugogodišnji načelnik općine Franjo Hikec (1893. do 1919.). Društvo u svom sastavu ima operativce, štrcare, penjače i čuvare. Društvo je djelovalo na cijelom području župe odnosno današnje Općine Sveti Križ Začretje. Zanimljivo je spomenuti da je Društvo u cijelom tom vremenu imalo svoju limenu glazbu. Prvo spremište Društva bilo je u suši stare škole (Trg 14). Izgradnjom nove škole (1914.g.) oprema seli u podrum  nove školske zgrade. Poslije Drugog svjetskog rata, 1945.g. počeli su se graditi zadružni domovi, pa tako bi i u našem Začretju. Završetkom izgradnje zadružnog doma Društvo dobiva jednu prostoriju za spremište. Aktivni članovi Društva uvijek su željeli svoj vatrogasni dom. Tijekom 1950.g. dobivena je lokacijska dozvola za gradnju doma na mjestu gdje se nalazila stara «Renova», mjestu na kojem je bilo sajmište za prodaju konja. Na toj lokaciji 1954.g. počela je izgradnja doma i dom je stavljen pod krov. Međutim, zaposlenost u općini je bila dosta slaba i trebalo je u Začretju osnovati radnu organizaciju u kojoj bi se zaposlilo što više ljudi. Nedostajao je poslovni prostor. Uprava Društva, u suglasnosti s Općinom, donosi odluku o ustupanju doma RO «Renova» nadajući se da će zaposliti i članove Društva.

Društvo dobiva novu lokaciju za gradnju svog doma na mjestu gdje se i danas nalazi. Na toj lokaciji sagrađen je konačno dom za potrebe vatrogastva za mjesto Sveti Križ Začretje. Gradnja doma počela je 1958., a završila 1974.g. U sklopu doma sagrađena je dvorana, garaža, garderoba, toranj za sušenje vatrogasnih cijevi, kuhinja, prostorije dvaju ureda i sanitarni čvor. Pripreme za obilježavanje 100-te obljetnice počele su već 1978.g. Bivša Općina Zabok osnovala je OSIZ za protupožarnu zaštitu koja je djelovala na sadašnjem području svih pet općina. Programom OSIZ-e namjeravalo se u svih pet centara nabaviti cisterne kao i ostalu vatrogasnu opremu. Budući da je Društvo već imalo  dva IMV–a kombija, nametnula se potreba osiguravanja još jedne garaže u sklopu postojećeg doma, a što je postignuto prigradnjom još jedne garaže nad kojom su izgrađene tri prostorije ureda i sanitarni čvor s ulazom kroz toranj. Budući da izgradnja nije dovršena do obilježavanja 100-te obljetnice Društva, novo vozilo-cisternu primili smo tek 1986.g.

Stogodišnji jubilej DVD-a Sveti Križ Začretje i organiziranog vatrogastva  na području cijele bivše Općine Zabok proslavljen je u Začretju u tjednu od 22. do 29. srpnja 1984. godine. Proslava je započela u nedjelju, 22. srpnja sa sviranjem budnice, dizanjem vatrogasne zastave na jarbol, otvaranjem izložbe o razvitku vatrogasne opreme te djelovanju Društva kroz prošlih sto godina. Proslavi se priključio autorskom izložbom slika i kipova amater slikar-kipar Slavko Lacko. Izložba je postavljena u dvorcu Vranyczany, a manji dio pred dvorcem. Izložbeni eksponati bili su zaista impresivni o čemu svjedoče zapisi u knjizi dojmova. Limena glazba DVD-a Začretje toga istog dana priređuje promenadni koncert pod ravnanjem Franje ml. Mraza. Nakon koncerta održan je susret vatrogasnih veterana iz cijele tadašnje Općine Zabok.  Kroz tjedan proslave slijede natjecanja omladinskih i dječjih vatrogasnih jedinica, prigodni program KUD-a «Lavoslava Vukelić». Najsvečaniji dan proslave bio je nedjelja, 29. srpnja, kada je svečani tjedan i završen. Do osam sati dočekivane su i primane različite limene glazbe, članovi vatrogasnih organizacija s područja Hrvatske i Slovenije.

Slijedi svečana sjednica Vatrogasnog društva Začretje na kojoj predsjednik Dragutin Mišak govori o stogodišnjoj povijesti društva. Zatim slijedi podjela priznanja i odlikovanja posebno zaslužnim članovima DVD-a Začretje. Potpisane su povelje o bratimljenju DVD-a Začretje s DVD-om Konjice te DVD-om Žrnovnice Split i održani pozdravni govori gostiju. Nakon svečane sjednice gosti i delegati prisustvuju mimohodu vatrogasnih društava. Na čelu povorke bile su djevojke u narodnim nošnjama ovoga kraja koje su nosile vatrogasni grb i zastavu.

Nakon svečanog mimohoda pojavljuje se vatrogasna tehnika od najstarijih vatrogasnih kola s konjskom zapregom, koju predvodi vatrogasni veteran Mato Polanović, pa do najmodernijeg kombiniranog vatrogasnog vozila. Uz gore navedena vatrogasna društva proslavu su uveličali predstavnici Vatrogasnog saveza grada Zagreba ( Branko Jarić), zatim društava iz Šmarja pri Jelšah, Varaždina, Donje Stubice i Zlatar Bistrice. Tom prigodom DVD-u Začretje svečano su predana odlikovanja: Orden zasluga za narod sa srebrnim vijencem (Predsjedništva tadašnje Jugoslavije) i Vatrogasna zvijezda I. stupnja kojom je naše društvo odlikovano od Vatrogasnog saveza Jugoslavije. Na kraju je izvedena kratka vatrogasna vježba.

Useljenje u dograđene prostorije uslijedilo je 1992.g. Jednu prostoriju iznajmili smo Udruženju obrtnika Općine Sveti Križ Začretje, a druge dvije prostorije ostale su za potrebe Društva. Društvo je imalo kompletan pribor za 250 osoba: stolove, stolice, tanjure, žlice, vilice, noževe, čaše, stolnjake kao i ostali potreban pribor. Međutim, namještaj i ostali pribor upropašten je od 1996. do 2000.g. te se dvorana više ne može koristiti za priredbe ili svadbe.  Dio članova Društva 2001.g. dao je prijedlog da se dvorana iznajmi za neki tihi obrt, no dio članova bio je protiv tog prijedloga i peticijom su tražili zabranu. Unatoč tome dvorana bi bila iznajmljena, ali radi peticije dijela članstva, najmotražilac je odustao i do danas je dvorana izvan upotrebe. Novim Zakonom o vatrogastvu (NN 106/99)  određen je novi ustroj i obveze dobrovoljnih vatrogasnih društava a kojim se zadužuje lokalna uprava da utvrdi potrebe za učinkovito djelovanje vatrogasne službe vodeći brigu o opremi i nadzoru rada dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Trenutno je aktualno da se višak našeg prostora (dvorana, uredi, garderoba i sanitarni čvor) iznajme Vatrogasnoj zajednici Županije za profesionalnu vatrogasnu jedinicu odnosno postrojbu za brzo djelovanje-intervencijsku postrojbu. Profesionalna vatrogasna jedinica traži lokaciju uz autoput Zagreb-Macelj, a Sveti Križ Začretje idealna je lokacija jer je gotovo u sredini od krajnjih udaljenosti autoputa. Uz male adaptacije mogu se načiniti garaže za četiri vozila i uz izgrađene urede bio bi to adekvatan prostor za rad takve jedinice. U ovih par redaka opisao sam rad Društva u ovih proteklih 120 godina postojanja od njegovog osnutka, početka njegovog djelovanja na području naše Općine pa do danas.

Dužnosnici DVD-a od 1891. – 2004.

GOD. PREDSJEDNIK VOJVODA-KOMANDIR ZAMJENIK TAJNIK BLAGAJNIK
1891. Janko barun Vraniczany Franjo Fizir Ivan Bakliža /
1893. Janko barun Vraniczany Franjo Hikec Maks Blumschein Ivan Bakliža /
1896. Janko barun Vraniczany Franjo Hikec I. Pavao Belošević,II. Mijo Škreblin Ivan Bakliža /
1910. Janko barun Vraniczany Franjo Hikec Pavao Belošević Ivan Bakliža /
1911. Janko barun Vraniczany Franjo Hikec Pavao Belošević Mijo Škreblin Kazimir Lovrenčić
1919. Janko barun Vraniczany Mijo Škreblin Stjepan Pažameta Oskar Völfl Viktor Vidović
1921. Janko barun Vraniczany Stjepan Pažameta Slavko Davila Oskar Völfl Viktor Vidović
1923. Janko barun Vraniczany Stjepan Pažameta Slavko Davila Viktor Vidović Stjepan Kmetić
1933. Ambroz Vraniczany Slavko Davila Petar Blazinić Mirko Vidović Franjo Starčević
1940. Ambroz Vraniczany Slavko Davila Petar Blazinić Franjo Kvež Stjepan Završki
1941. Stjepan Završki,zamjenik  Antun Mišak Franjo Stipković Petar Blazinić Antun Hausenblaz zamjenik F. Kvež Ivan Veček
1942. Franjo Stipković Stjepan Voljavec Petar Blazinić Franjo Kvež Gustav Sajko
1944. Josip Škrlec Stjepan Voljavec Petar Blazinić Franjo Kvež Gustav Sajko
1946. Zlatko Leušić Slavko Davila ml. Petar Blazinić Zvonko Ciezel Franjo Štrunfin
1947. Zlatko Leušić Petar Blazinić Franjo Čižmek Franjo Kvež Stjepan Đurkin
1948. Petar Blazinić Franjo Čižmek Antun Mišak Franjo Kvež Stjepan Đurkin
1949. Petar Blazinić Franjo Čižmek Antun Mišak Franjo Kvež Franjo Đurkin
1949. Mijo Lovrenčić Stjepan Dolovčak Mirko Dragčević Franjo Kvež Slavko Lovrenčić
1950. Antun Mišak Ivan Sinković Slavko Gorički Franjo Lovrenčić Stjepan Đurkin
1950. Antun Mišak Ivan Sinković Slavko Gorički Ivan Semeraj i Vlado  Hajdek Ivan Dragčević
1952. Stjepan Jačmenica Ivan Sinković Mirko Šćuric Franjo Kvež Ivan Dragčević
1954. Stjepan Jačmenica Mirko Šćuric Branko Mlinarić Franjo Kvež Ivan Dragčević
1955. Franjo Kvež Mirko Šćuric Valent Sinković Stjepan Čižmek Ivan Dragčević
1956. Franjo Kvež Mirko Šćuric Ivan Blažinić Stjepan Čižmek Ivan Dragčević
1958. Franjo Kvež Mirko Šćuric Josip Ferenčak Stjepan Jačmenica Ivan Dragčević
1959. Franjo Kvež Mirko Šćuric Josip Ferenčak Franjo Đurkin Ivan Dragčević
1960. Stjepan Jačmenica Mirko Šćuric Josip Ferenčak Dragutin Mišak Ivan Dragčević
1962. Stjepan Jačmenica Mirko Šćuric Josip Ferenčak Želimir Žubrenić Ivan Dragčević
1964. Stjepan Martinjak Franjo Ciglenečki Branko Mlinarić Dragutin Mihovilić Ivan Dragčević
1968. Stjepan Martinjak Franjo Ciglenečki Branko Mlinarić Dragutin Mihovilić Ivan Veček
1969. Stjepan Martinjak Franjo Ciglenečki Branko Mlinarić Juraj Mihovilić Ivan Veček
1970. Stjepan Martinjak Franjo Ciglenečki Branko Mlinarić Juraj Mihovilić Dragutin Mišak
1972. Dragutin Mišak Mirko Profeta Milan Mlinarić Juraj Mihovilić Ivan Hustić
1976. Dragutin Mišak Milan Mlinarić Dragutin Majerić Juraj Mihovilić Ivan Hustić
1978. Dragutin Mišak Milan Mlinarić Dragutin Majerić Juraj Piljek Ivan Hustić
1980. Dragutin Mišak Milan Mlinarić Juraj Piljek Franjo Dragčević Ivan Hustić
1982. Dragutin Mišak Milan Mlinarić Ivan Matejaš Franjo Dragčević Ivan Hustić
1984. Dragutin Mišak Milan Mlinarić Ivan Matejaš Franjo Dragčević Ivan Hustić
1986. Dragutin Mišak Milan Mlinarić Ivan Matejaš Franjo Dragčević Ivan Hustić
1988. Dragutin Mišak Milan Mlinarić Ivan Matejaš Franjo Dragčević Ivan Hustić
1990. Dragutin Mišak Ivan Matejaš Zlatko Martinjak Franjo Dragčević Ivan Hustić
1992. Dragutin Mišak Zlatko Martinjak Stjepan Martinjak Franjo Dragčević Ivan Hustić
1994. Dragutin Mišak Zlatko Martinjak Stjepan Martinjak Franjo Dragčević Ivan Hustić
1996. Dragutin Mišak Zlatko Martinjak Stjepan Martinjak Stjepan Đurkin Ivan Hustić
1998. Stjepan Dragčević Zlatko Martinjak Stjepan Martinjak Stjepan Đurkin Stjepan Štajcer
2000. Stjepan Dragčević Josip Mlinarić Stjepan Martinjak Stjepan Đurkin Stjepan Štajcer
2001. Darko Mišak Josip Mlinarić Stjepan Martinjak Zlatko Krznar Stjepan Štajcer
2004. Darko Mišak Josip Mlinarić Stjepan Martinjak Zlatko Krznar Ivica Mlinarić

Izvori : Stjepan Jačmenica i Dragutin Mišak