Uprava Općine

Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje

 1. Ivica Roginić, Švaljkovec 63, Sv. Križ Začretje, predsjednik Općinskog vijeća
 2. Senka Vorih, Ulica LJ. Gaja 9, Sv. Križ Začretje
 3. Darko Mišak, Ulica M. J. Zagorke 9, Sv. Križ Začretje
 4. Juraj Matkun, Klupci Začretski 66, Sv. Križ Začretje
 5. Dubravka Mišak Skočaj, Ulica I. K. Sakcinskog 30, Sv. Križ Začretje
 6. Nadica Tenšek, Ulica O. Fizir 1, Sv. Križ Začretje
 7. Marko Jelenić, Donja Pačetina 136, Sv. Križ Začretje
 8. Vinko Švigir, Galovec Začretski 43 A, Sv. Križ Začretje
 9. Ivana Piljek Miletić, Ulica M. J. Zagorke 10, Sv. Križ Začretje
 10. Miljenko Šoštarić, Ulica I. Lovrenčića 10, Sv. Križ Začretje
 11. Ivan Kuhar,  Vrankovec 84, Sv. Križ Začretje
 12. Franjo Šćuric, Sekirišće 47, Sv. Križ Začretje
 13. Stjepan Šenjug, Dukovec 21, Sv. Križ Začretje
 14. Davor Barić, Klupci Začretski 83 A, Sv. Križ Začretje
 15. Nenad Veček, Švaljkovec 7 A, Sv. Križ Začretje

Općinski načelnik: Marko Kos, dipl.oec.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
tel. 049 227 764
fax 049 227 850
e-mail: info@sveti-kriz-zacretje.hr

 v.d. Pročelnika: Jasminka Lasić, oec.
e-mail: jasminka@sveti-kriz-zacretje.hr

Referent za upravne i administrativne poslove: Lidija Lisjak, bacc. javne uprave
e-mail: info@sveti-kriz-zacretje.hr

Računovodstveni referent-knjigovođa: Mirjana Šimag
e-mail: mirjana@sveti-kriz-zacretje.hr

Referenti za obračun i naplatu općinskih prihoda:

Natalija Jerneić
e-mail: natalija@sveti-kriz-zacretje.hr

Goran Roginić

e-mail: opcina@sveti-kriz-zacretje.hr

Komunalni redar

Davor Bezjak

Kontakt mobitel: 091 1 227 850

e-mail: davor@sveti-kriz-zacretje.hr

Građani mogu probleme vezane uz održavanje komunalne infrastrukture prijaviti  na mobitel: 091 1 227 850

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Križ Začretje raspolaže sljedećim bazama osobnih podataka:
Zbirka obveznika plaćanja komunalne naknade
Zbirka korisnika grobnih mjesta na mjesnom groblju u Svetom Križu Začretju
Matična evidencija službenika i namještenika Općine Sveti Križ Začretje
Baza osobnih podataka obveznika poreza na tvrtku,
Baza osobnih podataka obveznika poreza na kuće za odmor,
Baza osobnih podataka obveznika poreza na korištenje javnih površina,
Baza osobnih podataka obveznika poreza na potrošnju