Općina

15. sjednica Općinskog vijeća

Poziv s materijalima možete preuzeti OVDJE! Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu možete preuzeti OVDJE! Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na […]

13. sjednica Općinskog vijeća

Poziv s materijalima možete preuzeti OVDJE! Konačno Izvješće o obavljanoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne […]

7. sjednica Općinskog vijeća

Poziv s materijalima možete preuzeti OVDJE! Procjenu rizika od velikih nesreća Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE! Zapisnik sa sjednice možete preuzeti OVDJE! Donesene akte možete preuzeti OVDJE!  

5. sjednica Općinskog vijeća

Poziv možete preuzeti OVDJE! Zapisnik sa sjednice možete preuzeti OVDJE! Doneseni akti: Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje za pedagošku godinu 2021./2022. Odluka o […]