Odluka o objavljivanju datuma i vremena izbora za Dječje općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje

Općinski načelnik Općine Sveti Križ Začretje dana 25. listopada 2023. godine donio je Odluku o objavljivanju datuma i vremena izbora za Dječje općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje, sukladno Odluci o osnivanju Dječjeg Općinskog vijeća Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 20/2016). Izbori će se održati  u srijedu, 15. studenog 2023. godine u Osnovnoj školi Sveti Križ Začretje.

Dječje općinsko vijeće osnovat će se u okviru akcije Općina Sveti Križ Začretje–prijatelj djece, a za cilj ima ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta i to:

  • pravo djeteta na slobodno izražavanje mišljenje
  • iznošenja prijedloga odraslima
  • aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na kvalitetu života djece.

Odluku o objavljivanju datuma i vremena izbora za Dječje Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Odluku o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.