Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17.03.2011. godine Klasa: 330-01/11-01/01, Urbroj: 5030106-11-2 Načelnik Općine Sveti Križ Začretje 06.04.2011. godine objavio je:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja