Javni poziv

I.

Općina Sveti Križ Začretje iz Proračuna za 2011. godinu odobravati će subvencije u biljnoj proizvodnji za:
– nabavu loznih cijepova
– nabavu voćnih sadnica
– nabavu sadnica jagoda
– nabavu sadnica bobičastog voća (borovnice, maline i dr.)

II.

Mogućnost ostvarivanja subvencije imaju poljoprivredna gospodarstva koja će zasaditi cijepove, odnosno sadnice iz točke 1. u 2011. godini u minimalno sljedećim količinama:
a) lozni cijepovi (miminalno 300 komada)
b) voćne sadnice (minimalno 70 komada)
c) sadnice jagode (minimalno 800 komada)
d) sadnice bobičastog voća (minimalno 100 komada)
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja mogu ostvariti pravo na subvenciju moraju udovoljavati i sljedećim uvjetima:
– imaju sjedište na području Općine Sveti Križ Začretje;
– upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
– imaju odgovarajuće poljoprivredne površine za sadnju sadnica iz točke I. ovog Poziva na području Općine Sveti Križ Začretje;
– nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Sveti Križ Začretje te zadovoljavaju ostale uvjete propisane Odlukom o novčanim subvencijama Općine Sveti Križ Začretje u poljoprivredi za 2011. godinu (Klasa: 320-01/11-01/03, Urbroj: 2197/04-03-11-1 od 07.04.2011.)

III.

Zainteresirana poljoprivredna gospodarstva mogu podnijeti zahtjev za isplatu subvencije na propisanim obrascima koji se podižu i popunjeni predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1 do 31.05.2011. godine svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Kranjčić, ing.el.,v.r.

Zahtjev za isplatu