Natječaj za dodjelu stipendija učesnicima Srednjih škola

PREDMET: Natječaj za dodjelu stipendije učenicima Srednjih škola – obrtničkih zanimanja, s područja Krapinsko-zagorske županije

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije (OKKZŽ) objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu šest stipendija učenicima I razreda srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije za školsku godinu 2011./2012. za zanimanje: elektroinstalater, konobar, strojobravar (za svako zanimanje po dvije stipendije).

– Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno, tokom svih 12 mjeseci u godini.
– Odobrava se za cijelo vrijeme školovanja, uz uvjet redovnog školovanja.
– Bespovratna je.

Prednost pri dodjeli stipendije imaju učenici s boljim uspjehom u osnovnoj školi, lošijih materijalnih uvjeta i s više djece u obitelji.

Prijava na natječaj vrši se popunjavanjem obrasca koji se može podići u OKKZŽ, Magistratska 2, Krapina, u Udruženjima obrtnika na području KZŽ, u srednjim školama KZŽ ili na web stranici Komore. Rok za dostavu prijava je 09. rujna 2011. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente: svjedodžbe od I do VIII razreda, potvrdu o primanjima (plaća, mirovina, dječji doplatak, alimentacija, naknada Zavoda za zapošljavanje, potvrda porezne uprave o prihodima (za nezaposlene bez primanja) i potvrdu srednje škole o upisu u školu.
Nepotpuni zahtjevi ili zahtjevi s netočnim podacima se odbacuju.

Za sve informacije i zahtjeve za prijavu, možete se obratiti u Udruženja obrtnika na području KZŽ ili u Obrtničku komoru Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 2, Krapina – telefon 300-547.

Predsjednik OKKZŽ:
Davor Pleško, v.r.

ZAHTJEV ZA STIPENDIJU