Javni natječaj za dobavu, prijevoz i razastiranje kamenog materijala

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu načelnik Općine Sveti Križ Začretje 20.03.2012. godine raspisao je:

JAVNI NATJEČAJ
ZA DOBAVU, PRIJEVOZ I RAZASTIRANJE KAMENOG MATERIJALA

1. Natječaj se raspisuje za dobavu, prijevoz i razastiranje kamenog materijala za potrebe Općine Sveti Križ Začretje.
2. Ugovor o povjeravanju poslova iz točke 1. sklapa se na razdoblje od 2 godine.
3. Rok za podnošenje ponuda je 30.03.2012. godine do 8.00 sati.
4. Zainteresirani ponuditelji mogu natječajnu dokumentaciju podići u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, radnim danom u vremenu od 7.00-15.00 h.
Dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na tel. 049/227-764.