Testiranje kandidata za administrativnog tajnika (tajnicu)

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Povjerenstvo za provedbu oglasa
Klasa: 112-02/12-01/02
Urbroj: 2197/04-04-03/1-12-8
Sveti Križ Začretje, 05.06.2012.

Sukladno članku 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Sveti Križ Začretje, objavio je oglas za radno mjesto administrativnog tajnika (tajnice), radi obavljanja privremenih poslova, na rok od šest mjeseci, u vezi čega dajemo slijedeću:

O B A V I J E S T

 Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za radno mjesto administrativni tajnik (tajnica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje održati će se 11. lipnja 2012. godine u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje, s početkom u 8,30 sati.  Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji su primili pismeni poziv za testiranje. Pravni izvori koje treba koristiti kandidat za pripremanje za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te opis postupka provjere znanja i sposobnosti objavljeni su u Obavijesti i uputama kandidatima na web stranici Općine Sveti Križ Začretje 25.05.2011. godine. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Kristina Krznar, dipl.oec.