Dodjela javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje za 2012. godinu

Povodom Dana Općine Sveti Križ Začretje 14. rujna, Općinsko vijeće dodijelit će javna priznanja pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja i doprinos vezan za život i razvoj Općine Sveti Križ Začretje.

Javna priznanja Općine Sveti Križ Začretje su:

            1.      Počasni građanin Općine Sveti Križ Začretje

             2.      Nagrada za životno djelo Općine Sveti Križ Začretje

             3.      Plaketa „Grb Općine Sveti Križ Začretje“

             4.      Povelja Općine Sveti Križ Začretje

              5.      Zahvalnica Općine Sveti Križ Začretje

Molimo Vas da, sukladno članku 13. i 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/99 i 14/10) dostavite inicijativu za dodjelu Nagrade za životno djelo, Plakete, Povelje i Zahvalnice Općine Sveti Križ Začretje.

Inicijativa mora sadržavati:

–          podatke o podnositelju inicijative,

–          životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi, te obrazloženje zbog kojih se predlaže dodjela javnih priznanja i naziv predloženog priznanja.

 

Inicijativa se dostavlja Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje (Trg hrvatske kraljice Jelene 1) do 10.08.2012. godine u pisanom obliku