Ministar Maras u Svetom Križu Začretju

Ove godine Općini Sveti Križ Začretje za razvoj Zone malog gospodarstva „Lug“ odobrena su poticajna, namjenska i bespovratna financijska sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 1.076.292,86 kn.
Kako prioritet u izgradnji infrastrukturnih objekata potrebnih za daljnji razvoj Zone ima izgradnja interne prometnice unutar Zone koja će povezivati novoizgrađenu industrijsku cestu sa županijskom cestom (ŽC 2160) i sa budućom paralelnom cestom Zabok – Krapina (D24 – D), pod radnim nazivom „Industrijska cesta – Faza B“, dio odobrenih sredstava utrošiti će se u navedenu investiciju. Izgradnjom predmetne dionice omogućiti će se pristup do nekoliko poduzetničkih lokacija kao i temeljita rekonstrukcija Županijske ceste 2160 sa izgradnjom nogostupa u Svetom Križu Začretju na dionici Ketratek-Crodux. Osim toga dio sredstava uložit će se zahvate na poboljšanju vodoopskrbnog sustava, prvenstveno sa ciljem da se osiguraju potrebne količine vode i standardni pritisci u hidrantskoj mreži u sklopu protupožarne zaštite. jedan manji dio sredstava uložit će se u pripremne radove za izgradnju javne rasvjete uz prometnice u sklopu zone.