Aktualne investicije na području Općine Sveti Križ Začretje

Na području naše Općine ovaj mjesec započelo se sa realizacijom nekoliko većih investicijskih projekata. Najveći od njih je izvanredno održavanje državne ceste D 35 na dionici 002 Lepoglava – Sveti Križ Začretje ukupne duljine 3,44 km, od čega na području naše Općine dužina iznosi cca 2,40 km. Investitor su Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, a u sklopu realizacije ovog projekta u naselju Švaljkovec (pravac rotor Švaljkovec – Donja Šemnica) izgraditi će se nogostup, a postojeća cesta će se proširiti i presvući novim asfaltinim slojem. Kartu možete vidjeti OVDJE.

U sklopu Općinskog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. tijeku je asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Iz sredstava Proračuna Općine Sveti Križ Začretje financirati će se asfaltiranje sljedećih dionica:
– dionica Dukovec, Zubići
– dionica Temovec, Motleri
– dionica Mirkovec, Ivančići,
– dionica Klupci, 2×100 m1
– dionica Donja Pačetina, Krapinica – Čižmeki,
– dionica Galovec, Jurašak
Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 580.000,00 kuna.

Početkom mjeseca studenog započeti će se sa radovima na izgradnji industrijske ceste – Faza B u Zoni malog gospodarstva koja će povezivati novoizgrađenu industrijsku cestu sa županijskom cestom (ŽC 2160) i sa budućom paralelnom cestom Zabok – Krapina. Izgradnjom predmetne dionice omogućiti će se pristup do nekoliko poduzetničkih lokacija, a ista će služiti i kao obilazni pravac prilikom izvođenja radova na temeljitoj rekonstrukciji Županijske ceste 2160 na dionici Ketratek-Crodux u dužini cca 700 m. Ugovorna vrijednost radova iznosi 750.000,00 kn, a isti se dijelom financiraju iz sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta.