Poziv i materijali za 3. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća možete preuzeti OVDJE !
Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća možete preuzeti OVDJE !
Točku 3. Donošenje Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2013. godinu možete preuzeti OVDJE !
Točku 4.a) Donošenje Odluke o 1. Izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2013. godinu i popratne akte možete preuzeti OVDJE !
Točku 4.b) Donošenje Odluke o 1. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunlane inrastrukture za 2013. godinu možete preuzeti OVDJE !
Točku 4.c) Donošenje Odluke o 1. Izmjeni Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu možete preuzeti OVDJE !
Točku 4.d) Donošenje Odluke o 1. Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 2013. možete preuzeti OVDJE !
Točku 4.e) Donošenje Odluka o Izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2013. možete preuzeti OVDJE !
Točku 5. Razmatranje zahtjeva Sekcije ugostitelja Udruženje obrtnika za smanjenje poreza na korištenje javnih površina možete preuzeti OVDJE !
Točku 6.-Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja možete preuzeti OVDJE !