2. sjednica Općinskog vijeća

Poziv i odluke sa 2. sjednice Općinskog vijeća možete vidjeti OVDJE !