3. sjednica Općinskog vijeća

Poziv na 3. sjednicu i  zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 28. listopada 2013. godine možete vidjeti OVDJE !
Odluku o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o 1. Izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o 1. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o 1. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o 1. Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku o 1. Izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE !
Odluku vijeća o smanjenju poreza na korištenje javnih površina možete vidjeti OVDJE !
Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje možete vidjeti OVDJE !