Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika Osnovne škole

S početkom nove školske godine, s ciljem osiguranja sigurnijeg i lakšeg dolaska osnovnoškolaca u matičnu školu u Sveti Križ Začretje, načelnik Općine Sveti Križ Začretje donio je odluku prema kojoj će se, kao i proteklih godina i u školskoj godini 2014./2015. iz općinskog proračuna sufinancirati troškovi prijevoza učenika osnovne škole koji prema važećim zakonskim propisima ne ostvaruju pravo na besplatan prijevoz autobusom na način da sufinancira 50 % cijene prijevozne karte, odnosno maksimalno 46,00 kn po učeniku. Prema podacima Osnovne škole prema kojima pravo na besplatan prijevoz nije ostvarilo 109 učenika, mjesečna obveza Općine za realizaciju ovog projekta iznosi 5.014,00 kn (109 x 46,00 kn, a sredstva za sufinanciranje prijevoza doznačivati će se na žiro-račun Osnovne škole Sveti Križ Začretje, na osnovu mjesečnog zahtjeva Škole.