Pokrenut postupak IV. Izmjene i dopune Prostornog plana

Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje je na 7. sjednici održanoj 30.01.2014. godine pokrenulo postupak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje. Granica obuhvata Plana je područje cijele Općine. Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje možete pogledati OVDJE.