Službeno iz Općine

Zaštita okoliša

PRIJAVIMO LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM Poštovani građani! Odlaganje otpada u okoliš zabranjeno je. Kako bismo uspješno uklonili otpad odložen u okoliš te spriječili daljnje nepropisno odlaganje otpada, pozivamo vas da nas […]

Koncesije

Na području Općine Sveti Križ Začretje putem dodjele koncesije mogu se obavljati sljedeće komunalne djelatnosti: 1. prijevoz putnika u javnom prometu 2. sakupljanje i odvoz komunalnog otpada 3. odlaganje komunalnog […]

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Općina Sveti Križ Začretje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13, 85/15). “Informacija je svaki […]

Mjesni odbori

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor […]

Nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje 01.01.2010.-31.12.2017. možete preuzeti OVDJE ! Evidenciju sklopljenih ugovora o Bagatelnoj /jednostavnoj nabavi za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE ! Registar ugovora o […]