Financijski izvještaj Općine Sveti Križ Začretje za 2014.

Referentna stranica – Izvještaji Proračuna, Proračunskih i Izvanproračunskih korisnika možete vidjeti OVDJE !

Izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac PR – RAS možete vidjeti OVDJE !

Izvještaj o novčanim tijekovima 01.01. – 31.12.2014. možete vidjeti OVDJE !

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikacij možete vidjeti OVDJE !

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine možete vidjeti OVDJE !

Bilanca stanja na dan 31.12.2014. možete vidjeti OVDJE !

Izvještaj o obvezama možete vidjeti OVDJE !