Zaštita okoliša

PRIJAVIMO LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM

Poštovani građani!

Odlaganje otpada u okoliš zabranjeno je. Kako bismo uspješno uklonili otpad odložen u okoliš te spriječili daljnje nepropisno odlaganje otpada, pozivamo vas da nas obavijestite o lokacijama onečišćenima otpadom.

Kontak osoba: komunalni redar Davor Bezjak tel. 049 227 764, Mobitel 091 1 227 850  e-mail: davor@sveti-kriz-zacretje.hr

ODLUKU o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada možete vidjeti OVDJE !

Popis zelenih otoka na području Općine možete vidjeti OVDJE !

Obavijesti tvrtke EKO-FLOR plus d.o.o. možete vidjeti OVDJE !

Obavijest o Mobilnom reciklažnom dvorištu možete vidjeti OVDJE  !