Gotova prva faza radova na modernizaciji Ulice Marije Jurić Zagorke

U subotu, 04.10. ove godine privedena je kraju prva faza radova na modernizaciji Ulice Marije Jurić Zagorke u Svetom Križu Začretju. U sklopu ove investicije Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izgradila je sustav oborinske odvodnje te je izvršena priprema za izgradnju nogostupa. Također, taj dio županijske ceste presvučen je novim asfaltnim slojem. Kako će se ova investicija realizirati u suradnji sa Općinom Sveti Križ Začretje, sljedeći tjedan početi će druga faza radova na predmetnoj dionici u sklopu koje će se izgraditi nogostup u dijelu te ulice. Važno je napomenuti da su za ovu investiciju osigurana sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.