Općina Sveti Križ Začretje uključila se u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece.“

Kako bi svojim najmlađim mještanima pružila još bolje uvjete za rast, razvoj i igru, Općina Sveti Križ Začretje uključila se u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece.“ Odluku o uključivanju u Akciju jednoglasno je usvojilo Općinsko vijeće 28.03.2014. godine na inicijativu načelnika, a s ciljem stvaranja sredine koja sustavno skrbi o djeci, uvažavajući njihova mišljenja, prava i potrebe. Akciju Gradovi i općine – prijatelji djece zajednički su pokrenuli Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Na lokalnoj razini Akciju vode koordinacijski odbori, stoga je i u Svetom Križu Začretje osnovan koordinacijski odbor koji će surađivati s ustanovama i udrugama u provođenju aktivnosti. Cilj ove Akcije je motivirati tijela lokalne samouprave, stručne službe, ustanove, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece. Ta su prava i potrebe objavljena u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici. U srijedu, 25.02.2015. godine održan prvi sastanak Koordinacijskog odbora za provedbu akcije. Odbor predstavlja neposredno radno tijelo nadležno za osmišljavanje aktivnosti i postupka za provedbu spomenute akcije. Za predsjednicu Koordinacijskog odbora imenovana je Senka Vorih, općinska vijećnica i predsjednica Udruge „Cvrkutići“ koja se u sklopu sjednica Općinskog vijeća aktivno zalaže za ostvarivanje prava djece i unapređenje kvalitete njihovog života na području Općine. U rad Koordinacijskog odbora po potrebi pozvati će se još nekoliko osoba koji rade s djecom, a sve u cilju što bolje i kvalitetnije realizacije zacrtanih ciljeva akcije. Važno je napomenuti da uz ovu Akciju, a unatoč slabijoj realizaciji proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2014. godinu u odnosu na planirano, Općina vodi brigu o najmlađima. Tako je u 2014. godini pokrenuta akcija uređenja dječjih igrališta na području Općine od kojih najveću investiciju predstavlja igralište u sklopu Osnovne škole Sveti Križ Začretje gdje je postavljen set sprava za igranje i uređena pristupna staza do istog. Nastavljeno je financiranje boravka djece u Ustrojstvenoj jedinici Dječjeg vrtića u sklopu Osnovne škole, a za svu djecu s područja Općine koja borave u jaslicama i dječjim vrtićima van područja Općine sufinancira 50 % cijene boravka. Ovo je još jedan dokaza da Općina vodi brigu o onim najmlađima jer su upravo oni budućnost naše lokalne zajednice.