Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21.11.2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09). Sukladno odredbama Kodeksa Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Priručnik za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima općih akata kojima Općina Sveti Križ Začretje uređuje pitanja iz svojeg djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Sveti Križ Začretje. Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.
Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu koja je navedena u obrascu.

Obrazac možete preuzeti OVDJE !