Zatvorena savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu možete preuzeti ovdje. Proračun Općine za 2019. godinu možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o komunalnom redu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statutarne odluke o drugoj izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Statutarna odluka o drugoj izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Križ Začretje objavljena je u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu možete preuzeti ovdje.

Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Križ Začretje  možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Strateškog plana razvoja turizma – Strategije razvoja turizma na području Općine Sveti Križ Začretje do 2027. godine možete preuzeti ovdje.

Strateški plan razvoja turizma – Strategiju razvoja turizma na području Općine Sveti Križ Začretje do 2027. godine možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Odluka nije usvojena na Općinskom vijeću.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu I. izmjene proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Izmjenu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Odluku o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu II. izmjene proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Izmjenu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Statutarne Odluke o 3. izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Statutarna Odluka o 3. izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Križ Začretje objavljena je u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Poslovnika o izmjeni Poslovnika Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Poslovnik o izmjeni Poslovnika Općine Sveti Križ Začretje objavljen je u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu 1. izmjene Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzeti ovdje.

1. Izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljena je u rubrici Javna nabava.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu objavljen je u rubrici Proračun.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa potpora u poljoprivredi za razdoblje 2021.-2023. godina možete preuzeti ovdje.

Program potpora u poljoprivredi za razdoblje 2021.-2023. godine objavljen je u rubrici Akti općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Lokalnog programa za mlade Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje. Lokalni program za mlade objavljen je na sljedećoj poveznici  https://sveti-kriz-zacretje.hr/lokalni-program-za-mlade/

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Poslovnika o izmjeni Poslovnika Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje. Poslovnik o izmjeni Poslovnika Općine Sveti Križ Začretje objavljen je na sljedećoj poveznici  https://sveti-kriz-zacretje.hr/poslovnik-opcinskog-vijeca/

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statuta Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje. Statut Općine Sveti Križ Začretje objavljen je na sljedećoj poveznici: https://sveti-kriz-zacretje.hr/statut/

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu 1. izmjene Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu možete preuzeti ovdje. Odluka o 1. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu objavljena je na sljedećoj poveznici https://sveti-kriz-zacretje.hr/2020/12/proracun-opcine-sveti-kriz-zacretje-za-2021-godinu/

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu možete preuzeti ovdje. Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu objavljen je na sljedećoj poveznici https://sveti-kriz-zacretje.hr/2021/12/proracun-opcine-sveti-kriz-zacretje-za-2022-godinu/

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi javnog savjetovanja Procjene rizika o velikih nesreća za Općinu Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi javnog savjetovanja-Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu možete preuzeti ovdje. 

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu ugovora o koncesiji možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o 1. izmjeni proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu možete preuzeti OVDJE.

Odluku o 1. izmjeni proračuna Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu možete preuzeti OVDJE.

Odluku proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara možete preuzeti OVDJE.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjena i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzeti OVDJE!

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljen je u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa potpora male vrijednosti za subjekte koji obavljaju djelatnost predškolskog odgoja na području Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE!

Program potpora male vrijednosti za subjekte koji obavljaju djelatnost predškolskog odgoja na području Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE!

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  o prijedlogu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Sveti križ Začretje možete preuzeti OVDJE!

Odluka o  visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Sveti Križ Začretje objavljena je u rubrici Akti Općine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2024. godinu možete preuzeti OVDJE!

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2024. godinu objavljen je u rubrici Proračun