Zatvorena savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu možete preuzeti ovdje. Proračun Općine za 2019. godinu možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o komunalnom redu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statutarne odluke o drugoj izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Statutarna odluka o drugoj izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Križ Začretje objavljena je u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu možete preuzeti ovdje.

Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Križ Začretje  možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Strateškog plana razvoja turizma – Strategije razvoja turizma na području Općine Sveti Križ Začretje do 2027. godine možete preuzeti ovdje.

Strateški plan razvoja turizma – Strategiju razvoja turizma na području Općine Sveti Križ Začretje do 2027. godine možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Odluka nije usvojena na Općinskom vijeću.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu I. izmjene proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Izmjenu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Odluku o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti u rubrici Akti Općine.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu II. izmjene proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Izmjenu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Statutarne Odluke o 3. izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Statutarna Odluka o 3. izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Križ Začretje objavljena je u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Poslovnika o izmjeni Poslovnika Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Poslovnik o izmjeni Poslovnika Općine Sveti Križ Začretje objavljen je u rubrici Akti Općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu 1. izmjene Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzeti ovdje.

1. Izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljena je u rubrici Javna nabava.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu objavljen je u rubrici Proračun.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa potpora u poljoprivredi za razdoblje 2021.-2023. godina možete preuzeti ovdje.

Program potpora u poljoprivredi za razdoblje 2021.-2023. godine objavljen je u rubrici Akti općine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Lokalnog programa za mlade Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje. Lokalni program za mlade objavljen je na sljedećoj poveznici  https://sveti-kriz-zacretje.hr/lokalni-program-za-mlade/

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Poslovnika o izmjeni Poslovnika Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje. Poslovnik o izmjeni Poslovnika Općine Sveti Križ Začretje objavljen je na sljedećoj poveznici  https://sveti-kriz-zacretje.hr/poslovnik-opcinskog-vijeca/

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statuta Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje. Statut Općine Sveti Križ Začretje objavljen je na sljedećoj poveznici: https://sveti-kriz-zacretje.hr/statut/

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu 1. izmjene Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu možete preuzeti ovdje. Odluka o 1. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu objavljena je na sljedećoj poveznici https://sveti-kriz-zacretje.hr/2020/12/proracun-opcine-sveti-kriz-zacretje-za-2021-godinu/

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu možete preuzeti ovdje. Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu objavljen je na sljedećoj poveznici https://sveti-kriz-zacretje.hr/2021/12/proracun-opcine-sveti-kriz-zacretje-za-2022-godinu/

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi javnog savjetovanja Procjene rizika o velikih nesreća za Općinu Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedbi javnog savjetovanja-Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu možete preuzeti ovdje. 

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu ugovora o koncesiji možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o 1. izmjeni proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu možete preuzeti OVDJE.

Odluku o 1. izmjeni proračuna Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu možete preuzeti OVDJE.

Odluku proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu možete preuzeti u rubrici Proračun.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara možete preuzeti OVDJE.