Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu

Odluka o proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Vodič za građane

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje vodovodne mreže

Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu

Program javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2022. godini

Socijalni program za 2022. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru na području Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Program utroška dijela turističke pristojbe za 2022. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine za 2022. godinu

Financijski izvještaji Općine I-III

Financijski izvještaji Općine I-VI

Bilješke uz pojedinačne financijske izvještaje

Konsolidirani financijski izvještaji Općine I-VI

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu 

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-30.06.2022.

Financijski izvještaji Općine I-IX

Bilješke uz financijske izvještaje

Odluka o 1. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu

1. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

1. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

1. izmjena Socijalnog programa Općine Sveti Križ Začretje za 2022. godinu

1. izmjena Programa utroška dijela turističke pristojbe za 2022. godinu

Pregled isplaćenih donacija 2022. godina

Financijski izvještaji Općine I-XII

Bilješke uz financijske izvještaje

Konsolidirani financijski izvještaji Općine I-XII

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Zarčetje za 2022. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Zarčetje za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1 – 31.12.2022.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po općinskim jamstvima za razdoblje 1.1 – 31.12.2022.

Izvještaj o zaduživanju Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 1.1 – 31.12.2022.

Odluka o raspodjeli konsolidiranog rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2023. godini