Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu

Odluka o proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Vodič za građane

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje vodovodne mreže

Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu

Program javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2021. godini

Socijalni program za 2021. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru na području Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društva za 2021.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.

Analize stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu

Financijski plan Dječji Vrtić Sveti Križ Začretje

Financijski plan Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

Financijska izvješća I-III 2021.

Financijska izvješća I-VI 2021. 

Konsolidirana financijska izvješća I-VI 2021. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu

Financijska izvješća I-IX 2021.