Izgradnja oborinske odvodnje uz ŽC 2158, Donja Pačetina

Općina Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje  priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izgradnja oborinske odvodnje uz ŽC 2158, Donja Pačetina, Dionica 1,  stac. 2+925 km do stac. 4+205 km.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) stavljamo dijelove dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora) na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE !

Korigirani troškovnik radova – nogostup uz Ž2158 Pačetina -bez cijena možete preuzeti OVDJE !

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz gore navedene dijelove dokumentacije o nabavi dostave ne e-mail: jasminka@sveti-kriz-zacretje.hr.

Izvješće o istraživanju tržišta možete preuzeti OVDJE !