Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 2017.-2020. g.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17) načelnik Općine Sveti Križ Začretje objavljuje Javnu raspravu o  Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 2017.-2022.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 2017. do 2022. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, trajati će od 25.10.2017. do 27.11.2017.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti dostavljaju se zaključno do 27.11.2017. godine na adresu: Općina Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, 49223 Sveti Križ Začretje.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje 2017.-2022. godine dostupan je na Internet stranicama Općine Sveti Križ Začretje www.sveti-kriz-zacretje.hr

U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice 1, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pismenom obliku s imenom i prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe i pečatom na priloženom obrascu.

Obrazac možete preuzeti OVDJE !

Nacrt Plana gospodarenja otpadom možete preuzeti OVDJE !

Odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi možete preuzeti OVDJE !