Odluka o načinu raspodjele sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine broj 26/15), Sportska zajednica Općine Sveti križ Začretje, 07.02.2018. donjela je ODLUKU o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu, temeljem ugovora o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.