Općina Sveti Križ Začretje raspisala je Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014, 70/2017), sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) Općina Sveti Križ Začretje raspisala je Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga koje doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnih područja:

– Kulture
– Programa suradnje
– Poljoprivrede
– Zaštite prirode
– Socijalnog uključivanja i integracije
– Turizma

U nastavku su objavljeni svi potrebni obrasci i natječajna dokumentacija.
1. Javni natječaj
2. Upute za prijavitelje
3. Opis programa
4. Obrazac proračuna
5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Izjava o partnerstvu
7. Obrazac financijskog izvještaja projekta
8. Obrazac opisnog izvještaja projekta
9. Obrazac ugovora o financiranju
10. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
11. Temeljni dokument