Odluka o Planu raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te članka 25. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik“ Krapinsko-zagorske županije br. 5/2013, 15/2014) Općinski načelnik dana 02.02.2018. godine donio je Odluku o Planu raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu.

Odluku o Planu raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata možete preuzeti OVDJE !