Svetokriška kultura zdravlja

Inventivna i aktivna svetokriška udruga „Djedovina“, uz dosadašnje književne sadržaje i promicanje znanstvenih aktivnosti, pokrenula je novi ciklus predavanja i tribina pod nazivom „Kultura zdravlja“. Dopredsjednica udruge, dr. Nada Jačmenica, ovu ideju objašnjava kao logičnu izvedenicu iz aktivnosti udruge koje, uz zaštitu kulturne baštine, obuhvaćaju i promicanje kulture življenja što svakako podrazumijeva i kulturu zdravlja. Predsjednica udruge, Doroteja Jačmenica Pušenjak, voditeljica programa, preventivno je pojasnila i naglasila kako se u ciklusu „Kultura zdravlja“ nipošto neće njegovati sveprisutan, negativan i trgovački unosan kult zdravlja. Cilj je aktivnosti govoriti o zdravlju u okviru njegove definicije od strane Svjetske zdravstvene organizacije te ga njegovati i čuvati sa „zrnom soli“ i mjerom. Prvo predavanje u tom ciklusu pripremila je Marina Sinković, mlada doktorica veterinarske medicine iz Krapinskih Toplica. Ona je u svetokriškoj Žitnici 1. prosinca ove godine, zanimljivom i slikovitom prezentacijom potvrdno odgovorila na intrigantno pitanje u naslovu „Jesu li bakterije pametnije od nas?“ Auditoriju je objasnila pojavu i mehanizam nastanka rezistencije bakterija na liječenje antibioticima te navela razloge koji do toga ozbiljnog problema dovode. U zaključku predavanja publici je uputila preporuke za pravilno korištenje antibiotika kao prevenciju stvaranja rezistencije s naglaskom na izbjegavanje samoordiniranja lijekova te uvažavanje liječničkih uputa o potrebi i dužini trajanja antibiotske terapije. Prema interesu i komentarima publike, ciklus predavanja i tribina „Kultura zdravlja“ već na početku ima svoje poklonike koji njeguju i cijene vrijednosti zdravstvenog prosvjećivanja i kulture.

Obavijest !

s danom 25. svibnjem 2018. godine u zemljama Europske unije na snagu je stupila Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR – General Regulation on Personal Dana Protection) kojom se, između ostalog, propisuje i privola korisnika na objavljivanje informacija. Osnovna svrha Uredbe je veća kontrola pojedinaca nad njihovim osobnim podacima. Ako se Vaša ili fotografija Vašeg djeteta nalazi na web stranici Općine, a Vi ne želite da ista bude objavljena, možete zatražiti da se ukloni na adresu: info@sveti-kriz-zacretje.hr