Javni poziv

Općina Sveti Križ Začretje, kao pravna osoba koja upravlja cestama na području Općine Sveti Križ Začretje, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Sukladno gore navedenom, izvršit će se evidentiranje nerazvrstane ceste Cesta Odvojak I Mišaki, oznaka ceste NC-KO-1a (koja će prema novom Registru nerazvrstanih cesta nositi oznaku NC KZ-7A), u dužini 100 metara.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.