Evidentiranje nerazvrstanih cesta

Općina Sveti križ Začretje, kao pravna osoba koja upravlja cestama na području Općine Sveti Križ Začretje, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. 

Sukladno navedenom, izvršiti će se evidentiranje sljedećih nerazvrstanih cesta:

  • Cesta Klet Kozjak – Dragčević – Raspelo, oznaka ceste NC 11 (Javni poziv)
  • Cesta Odvojak DC1-HONING- Raspelo Petrači, oznaka ceste NC V-5 (Javni poziv)